اخبار

فرایند اجرایی شدن آزمون‌های مربوط بهCNG بررسی شد

فرایند اجرایی شدن آزمون‌های مربوط بهCNG بررسی شد
جلسه کمیته تخصصی کارگروه ماده3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو با موضوع فرایند اجرایی شدن آزمون‌های مربوط به CNG در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این جلسه به منظور بررسی کارشناسی فرایند اجرایی شدن آزمون تست هیدرواستاتیک و بازدید چشمی خودروهای گازسوز و نحوه آزمون‌های  CNG در مراکز معاینه فنی خودروی سبک تشکیل شد.

 ایجاد مراکز آزمون سطح 2 و 3 در سایر مراکز دیگر موضوع تشکیل این جلسه بود که با حضور نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان ملی استاندارد، انجمن CNG، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور تشکیل شد.

در پایان مقرر شد دستگاه‌های عضو کارگروه نظرات کارشناسی خود را تا پایان هفته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال نمایند تا در جمع‌بندی نهایی لحاظ شود.

پیش‌نویس آیین‌نامه کارگروه ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو توسط دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با همکاری دفتر ایمنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، نمایندگان شهرداری‌های کلان‌‍شهرها و نمایندگان انجمن‌های صنفی مراکز معاینه فنی در ماه‌های گذشته تدوین شده است و طی شش جلسه در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته و اصلاحیه‌های صورت گرفته لحاظ شده و بحث در خصوص پیوست‌های آن ادامه دارد که یکی از آنها مربوط به خودروهای گازسوز و تست هیدرواستاتیک این خودروهاست.

پیش نویس دستورالعمل ماده3 این آیین‌نامه پس از تأیید اعضای کارگروه، در قالب یک دستورالعمل از طریق وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
۱۰ تیر ۱۳۹۵ ۰۷:۵۰