اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 شهرستان سراوان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 شهرستان سراوان
برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 شهرستان سراوان
جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان خاش با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. در این جلسه بالغ بر هفت مصوبه در رابطه با فضای شهری این شهرستان به تصویب رسید.
۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۱:۰۱
. |