اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان خاش

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان خاش
برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان خاش
جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان خاش با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. در این جلسه بالغ بر پنج مصوبه در رابطه با فضای شهری این شهرستان به تصویب رسید.
۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۰:۵۷
. |