اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیر رسمی

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیر رسمی
برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیر رسمی

جلسه هم اندیشی و جمع بندی نظرات و پیشنهادات در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت حاشیه شهرها و تهیه سند جامع باز آفرینی شهری با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و نماینده محترم مردم شریف شهر زاهدان در مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید.

در این جلسه از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد و همچنین دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ نظرات در خصوص تدوین برنامه اجرایی سال 1395 و اختصاص بودجه برای برنامه های باز آفرینی پایدار شهری در حاشیه شهرها دعوت بعمل آمد و تصمیماتی در این خصوص گرفته شد. همچنین ارائه عملکرد و هزینه کرد دستگاهها و نیازمندیها در حاشیه شهرها در سال 1394 و ماقبل  به دبیرخانه ستاد استانی بازآفرینی شهری نیز از دستورات کاری این جلسه بود.

۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۰:۴۵
. |