اخبار

جلسه با مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان در خصوص توسعه اینترنت روستاهای استان

جلسه با مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان در خصوص توسعه اینترنت روستاهای استان

جلسه ای در تاریخ 95/4/2 با مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان در خصوص توسعه اینترنت روستاهای استان برگزار شد و در این راستا مقرر گردید 183 سیم کارت، مودم و اینترنت شرکت های وب بصورت رایگان به دهیاری ها و اعضای محترم شورای اسلامی روستایی استان واگذار گردد.

تنظیم مقررات رادیویی 1  

تنظیم مقررات رادیویی 2

۸ تیر ۱۳۹۵ ۰۹:۴۲