اخبار

جلسه ای با مدیر محترم امور شعب بانک ملی استان در خصوص تسهیلات اشتغالزایی به دهیاری های استان

جلسه ای با مدیر محترم امور شعب بانک ملی استان در خصوص تسهیلات اشتغالزایی به دهیاری های استان

جلسه ای با مدیر محترم امور شعب بانک ملی استان در خصوص فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و درامدزایی به دهیاری های استان در تاریخ 95/4/2 برگزار شد.

بانک ملی 2-4 -95 1  

بانک ملی 2-4 -95 2  

بانک ملی 2-4 -95 3

۸ تیر ۱۳۹۵ ۰۹:۴۱