اخبار

برگزاری دومین جلسه کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان

برگزاری دومین جلسه کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان
برگزاری دومین جلسه کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان

دومین جلسه کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل و ترافیک مورخ 95/4/1 تشکیل گردید.

۲ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۳۳
. |