اخبار

تشکیل دومین جلسه کمیته تخصصی فنی مطالعات و برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل

تشکیل دومین جلسه کمیته تخصصی فنی مطالعات و برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل
دومین جلسه کمیته فنی مطالعات و برنامه ریزی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور برگزار گردید.

روز چهارشنبه 19خردادماه دومین جلسه کمیته تخصصی فنی مطالعات و برنامه‌ریزی با حضور قفقازی معاون برنامه‌ریزی و توسعه اتحادیه، نمایندگان دفتر حمل و نقل وزارت کشور، مرکز مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اتحادیه تشکیل شد.

در این جلسه کارشناسان فعال در حوزه حمل و نقل به بحث و تبادل نظر درخصوص تهیه و تنظیم دستورالعمل انجام مطالعات پیرامون بهبود عبور و مرور در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر در راستای بند (و) تبصره6 قانون بودجه سال 95 پرداختند.

ابتدا معاون برنامه‌ریزی و توسعه اتحادیه توضیحاتی را در رابطه با دستور کار جلسه ارائه نمود و سپس مواردی هم‌چون نحوه انجام مطالعات یاد شده در شهرهای تحت پوشش، اولویت‌بندی و تعیین حوزه‌های مورد نیاز برای مطالعات، روش انجام کار و فرآیند انجام، اجرای طرح مشاور در شهرهای مذکور و چگونگی انتخاب مجری، ناظر و کارفرمای طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۱۰