اخبار

دستورالعمل توزیع اعتبارات موضوع بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 ابلاغ شد

دستورالعمل توزیع اعتبارات موضوع بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 ابلاغ شد
دستورالعمل توزیع اعتبارات پروژه‌های عمرانی و خدماتی موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 در زمینه کمک به پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و براساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل منطقه‌ای در سطح کشور و توسعه شهرها و روستاهای کمترتوسعه‌یافته کشور، بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 موضوع اختصاص بیست ‌‌درصد از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) به منظور کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصدهزارنفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد و سی درصد، مصوب شد.

به‌ منظور اجرای صحیح مفاد قانون یاد شده، دستورالعمل‌های مرتبط تدوین شده که از جمله می‌توان به دستورالعمل توزیع اعتبارات پروژه‌های عمرانی و خدماتی اشاره نمود که برای اجرا به معاونت‌های امور عمرانی استانداری‌ها ابلاغ شده است.

به منظور رعایت سیاست تمرکززدایی؛ اختیار شناسایی دقیق نیازهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تعیین سرفصل‌های هزینه اعتبارات و فهرست پروژه‌های مورد نیاز به استان‌ها واگذار شده است.

عناوین پروژه‌های عمرانی و خدماتی شامل توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری و روستایی، کمک به تهیه برنامه‌های پنج‌ساله، کمک به بهبود عبور و مرور، فضای سبز، ایستگاه و پایگاه آتش‌نشانی، مدیریت پسماند و ... می‌باشد.

شاخص‌های توزیع اعتبار، سرفصل‌ها و عناوین پروژه‌های عمرانی و خدماتی، سهم آورده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فرایند انجام کار و نحوه تایید و تخصیص از جمله موارد درج شده در این دستورالعمل است.

اعتبارات موضوع قانون یادشده براساس شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار خواهد گرفت.

دستورالعمل توزیع ماشین الات عمرانی و خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که در حال نهایی شده است، به زودی ابلاغ خواهد شد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ۰۷:۵۴