اخبار

اولین جلسه شورای ارتقای شاخص های آموزش و پژوهشی

اولین جلسه شورای ارتقای شاخص های آموزش و پژوهشی

اولین جلسه شورای ارتقای شاخص های آموزش و پژوهشی در مناطق کمتر توسعه یافته استان در سال 95 در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار گردید.

اولین جلسه شورای ارتقای شاخص های آموزش و پژوهشی  

اولین جلسه شورای ارتقای شاخص های آموزش و پژوهشی2

۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰