اخبار

برگزاری سه جلسه در رابطه با استقرارسامانه پایش تصویری در استان

برگزاری سه جلسه در رابطه با استقرارسامانه پایش تصویری در استان
برگزاری سه جلسه در رابطه با استقرارسامانه پایش تصویری در استان

برگزاری سه جلسه در رابطه با استقرارسامانه پایش تصویری در استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری

سه جلسه در رابطه با استقرار سامانه هوشمند نظارتی در استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. ابتدا در جلسه ای با حضور معاون محترم امنیتی و انتظامی استانداری و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص نحوه استقرار و بهره برداری از سامانه هوشمند نظارتی و نحوه تامین اعتبار آن و تخصیص اعتبارات شهرداری ها در این زمینه تصمیم گیری شد.

جلسه دوم در این رابطه با حضور شهرداران شهر های زاهدام، زابل، ایرانشهر،خاش و چابهار با هدف ایجاد و طراحی سامانه هوشمند نظارتی در این شهر ها و بهره گیری از آن با هدف پایش و نظارت بر ترافیک شهری و سایر اهداف خدماتی - امنیتی تشکیل گردید و مقرر شد با همکاری مجری طرح نسبت به اجرای فاز 1 آن در سال 1395 اقدام گردد.

جلسه سوم نیز با حضور بخش های صنعتی و معدنی استان و برخی از دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید. که در این جلسه با توجه به تاثیر پایش تصویری در ایجاد امنیت پایدار و توسعه اقتصادی در استان مقرر شد سایر بخش های صنعتی و تولیدی استان همگام با اجرای طرح در سطح شهر ها همکاری لازم با دستگاههای مجری را داشته باشند و همچنین با شناسایی روستاهای هدف، طرح مورد نظر برای این روستاها نیز پیشنهاد گردد.

۸ خرداد ۱۳۹۵ ۰۷:۲۷
. |