اخبار

جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج

بررسی موارد رسیده به دبیرخانه
جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنچ زاهدان با موضوع موارد رسیده به دبیرخانه در محل اداره کل راه و شهرسازی استان در تاریخ چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 95 برگزار گردید.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۴۷