اخبار

برگزاری جلسه بررسی وضعیت اراضی فرودگاه شهر زاهدان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری

برگزاری جلسه بررسی وضعیت اراضی فرودگاه شهر زاهدان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری
برگزاری جلسه بررسی وضعیت اراضی فرودگاه شهر زاهدان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری
جلسه بررسی وضعیت اراضی فرودگاه زاهدان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی- مدیر کل محترم فرودگاه زاهدان و شهردار محترم زاهدان برگزار گردید.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۰:۳۴
. |