اخبار

بازدیداز پروژه های عمرانی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان زاهدان

بازدیداز پروژه های عمرانی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان زاهدان

از پروژه های عمرانی دهیاری های صبرآباد، محمد آباد چشمه، خیرآباد، حسین آباد چشمه، نورآباد، کریم آباد و نوک چاه با حضور بخشداران و دهیاران تابعه در تاریخ 95/2/27 بازدید به عمل آمد.

بخش مرکزی زاهدان 27-2 1  

بخش مرکزی زاهدان 27-2 2   

بخش مرکزی زاهدان 27-2 3  

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۵۹