اخبار

کمیسیون ماده 5 شهر محمد آباد به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

کمیسیون ماده 5 شهر محمد آباد به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

کمیسیون ماده 5 شهر محمد آباد به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

کمیسیون ماده 5 شهر محمد آباد با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. در این جلسه خانم مهندس برنایی،رئیس گروه محترم معماری و شهرسازی دفتر فنی استانداری  لزوم اجرای طرح تفضیلی برای کلیه شهر های استان را یادآور شد. همچنین در این جلسه طرح تفضیلی شهر محمد آباد به تصویب رسید.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۵۳
. |