اخبار

بازدیداز پروژه های عمرانی دهیاری های شهرستان سرباز

بازدیداز پروژه های عمرانی دهیاری های شهرستان سرباز

از پروژه های عمرانی شهرستان سرباز با حضور فرماندار محترم شهرستان سرباز و بخشداران تابعه در تاریخ 19 لغایت 22 بازدید به عمل آمد و در پایان گردهمایی دهیاران و شوراهای بخش شهرستان سرباز در تاریخ 95/2/22 با حضور فرماندار محترم، بخشداران تابعه و روئسای ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با امور روستا برگزار گردید.

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت  

برگزاری جلسه مشورتی با حضور دهیاران بخش سرباز شهرستان سرباز

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت2  

افتتاح ساختمان دهیاری علی آباد

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت3  

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت4  

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت4  

بازدید از بهسازی معابر روستای مچان شهرستان سرباز

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت5 

افتتاح سایبان غسالخانه روستای مورتان شهرستان سرباز

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت6 

بازدید از بوستان در حال احداث روستای پشامک

 
بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت8  

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت9  

بازدید ساختمان در حال احداث دهیاری پشامک

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت10  

بازدید از سایت گردشگری در حال احداث روستای حیط

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت11  

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت12  

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت13  

افتتاح بوستان روستای سهمان

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت14  

بازدید از ساخنمان درحال احداث دهیاری زردبن

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت14  

بازدید از پارک در حال احداث دهیاری زردبن

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت15  

 گردهمایی دهیاران و شوراهای بخش، شهرستان سرباز مورخ 95/2/22

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت16  

بازدید شهرستان سرباز اردیبهشت17

  

 

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۴۰