اخبار

بررسی راهکارها و ارائه مدل مناسب روستای کارافرین

بررسی راهکارها و ارائه مدل مناسب روستای کارافرین

در نشست مشترک مهندس جمال زهی مدیر کل امور روستایی استانداری سیستان و بلوچستان با دکتر شهیکی تاش رییس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان و دکتر پیفه معاون پارک علم و فناوری استان، مهندس دینار زهی رییس  صندوق کارآفرینی امید و دکتر سالارزهی مدیر مرکز کارافرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان که به میزبانی پارک علم و فناوری و با محوریت بررسی راهکارها و ارائه مدل مناسب روستای کارافرین صورت گرفت، مواردی نظیر
- شناسایی چالش های کارافرینی در روستا
- شناسایی فرصت ها و ظرفیت های مناطق روستایی در استان
-چگونگی بهره مندی از ظرفیت های موجود در روستاهای استان
 از جمله ضرورتهای قابل بررسی در مدل پیشنهادی  جهت توسعه پایدار  روستاهای استان و جلب مشارکت و توانمند سازی روستائیان ذکر گردید.

 
جلسه پارک علم و فناوری  

جلسه پارک علم و فناوری2  

جلسه پارک علم و فناوری3

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۰:۴۳