اخبار

تشکیل کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی

تشکیل کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی
تشکیل کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی

کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل گردید.

کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان با حضور معاون محترم هاهنگی امور عمرانی،مدیر کل محترم امور شهری و شهوراها و رئیس گروه محترم معماری و شهرسازی دفتر فنی و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل گردید.

در این کارگروه موضوع احداث مجتمع گردشگری سلامت در حریم شهر ایرانشهر، احداث نمایندگی مدیران خودرو و سایپا دیزل در حریم شهر ایرانشهر و همچنین احداث مجتمع خدمات رفاهی کیلومتر 55 پارک - پیرسهراب مورد بحث و اعلام نظر تخصصی قرار گرفت.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۱۱
. |