اخبار

برگزاری جلسه بررسی عملکرد مالی شهرداری زاهدان در سال 94

برگزاری جلسه بررسی عملکرد مالی شهرداری زاهدان در سال 94
برگزاری جلسه بررسی عملکرد مالی شهرداری زاهدان در سال

جلسه بررسی عملکرد مالی شهرداری زاهدان در سال 94 در دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید.

جلسه بررسی عملکرد مالی شهرداری زاهدان در سال 94 به ریاست جناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل محترم امور شهری و شوراها و شهردار محترم زاهدان برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر سیدالحسینی شهردار محترم گزارشی از اعتبارات و اقدامات انجام شده در شهرداری زاهدان طی سال 1394 ارائه نمود. همچنین در این جلسه جناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده خواستار پیگیری هرچه بیشتر جهت جذب اعتبارات بیشتر توسط این شهرداری شد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۰:۲۲
. |