اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 زاهدان به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 زاهدان به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی
برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 زاهدان به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی

کمیسیون ماده 5 زاهدان به ریاست جناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل گردید.

کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان مورخ 95/2/14 در دفتر کار معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری  به ریاست جناب آقای دکتر کرد، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی ،تشکیل گردید. در این کمیسیون موارد ارجاعی به دبیرخانه که بالغ بر 20مورد تغییر کاربری در سطح شهر زاهدان بود مورد بررسی تخصصی و اظهار نظر مسئولین استانی قرار گرفته و به رای گذاشته شد.

  

made55  

made54  

made53  

made52  

made51

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۱۷
. |