اخبار

تشکیل جلسه هیئت 4 نفره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

تشکیل جلسه هیئت 4 نفره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تشکیل جلسه هیئت 4 نفره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

هیئت 4 نفره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان متشکل از معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری- مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان - شهردار محترم شهر زاهدان و رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد و طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وظیفه رفع مشکلات اجرایی شیوه نامه با توجه به مقتضیات استان را دارد. این هیئت در تاریخ 95/2/6 با حضور کلیه اعضا و همچنین مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری در دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، تشکیل جلسه و ضمن بررسی تعرفه خدمات مهندسی سال 95 تصمیماتی در جهت اصلاح این تعرفه نامه اتخاذ نمود. همچنین مقرر شد نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری طی جلسه تخصصی با ریاست سازمان نظام مهندسی استان این نرخ تعرفه نامه را مورد بررسی تخصصی و نتایج را به جلسه بعدی هیئت ارائه نمایند.

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۷:۳۱
. |