اخبار

تشکیل جلسه جذب سرمایه گذار خارجی برای پروژه های استان

تشکیل جلسه جذب سرمایه گذار خارجی برای پروژه های استان
جلسه جذب سرمایه گذاری خارجی جهت پروژه های استان سیستان و بلوچستان در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری که به عنوان رئیس در جلسه حضور داشتند ضمن ابراز کمبود منابع داخلی برای انجام پروژه ها در سطح استان سیستان و بلوچستان و همچنین پهناور بودن این استان ، دستگاههای اجرایی استان را جهت انجام و اتمام پروژه ها در سطح استان ترغیب به جذب سرمایه گذاری خارجی نمودند و در همین راستا مقرر گردید دستگاههای اجرایی استان با بررسی نیاز های استان در بخش های مختلف پروژه های پیشنهادی خود در این زمینه را برای پیگیری های بعدی به دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال نمایند.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۱۶
. |