اخبار

تشکیل اولین کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات

تشکیل اولین کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات
تشکیل اولین کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی

اولین کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان در روز چهارشنبه 95/2/1 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری  با حضور جناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان رئیس جلسه و جناب آقای مهندس عاقلی مدیر کل محترم استاندارد استان به عنوان دبیر جلسه و اعضای کارگروه برگزار گردید.

در ابتدا مهندس عاقلی جلسه را باتشکر از جناب آقای دکتر کرد و  بیان خلاصه ای از تاریخچه عملکرد و دستاورد های اداره کل استاندارد استان و همچنین گزارش مبسوطی از وضعیت استاندارد سازی در سطح استان آغاز نمود. دبیر کارگروه با توجه به اهمیت موضوع شهربازی ها پیشنهاد مصوبات جلسه را به شرح زیر اعلام نمود: 1- شهرداری ها و ادارت تابعه همکاری لازم را در خصوص استاندارد سازی زمین بازی و مراکز تفریحی بعمل آورند.2- شهرداری ها و ادارات تابعه آخرین وضعیت تجهیزات موجود در مراکز تفریحی و پارک ها و زمین های بازی را به تفکیک هر پارک و مرکز و وضعیت گواهی ایمنی استاندارد آنها را ظرف مدت 15 روز به اداره کل استاندارد اعلام نمایند.3- شهرداری ها و ادارات تابعه از فعالیت تجهیزات مراکز تفریحی و پارک ها و زمین های بازی فاقد گواهی ایمنی استاندارد جلوگیری بعمل آورند. 4- شهرداری ها و ادارات تابعه تا قبل از دریافت گواهی ایمنی استاندارد از صدور مجوز فعالیت و بهره برداری مراکز تفریحی و شهربازی ها خودداری نمایند. 5- صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مراکز تفریحی و شهربازی های جدید و یا اجازه نصب و راه اندازی تجهیزات جدید در مراکز تفریحی منوط به اخذ از اداره کل استاندارد می باشد. 6- جا به جایی تجهیزات مراکز تفریحی و تجهیزات بادی نیاز مجدد به اخذ تاییدیه ایمنی استاندارد در محل جدید راه اندازی می باشد. لذا شهرداری ها و ادارات تابعه از فعالیت تجهیزات جابجا شده تا قبل از اخذ گ.اهی ایمنی استاندارد جلوگیری بعمل اورند. 7- گواهی ایمنی استاندارد دارای اعتباری یکساله بوده و شهرداری ها و ادارات تابعه و بهره برداران باید قبل از اتمام مهلت قانونی و یا در صورت تعمیر پس از تعمیر باید اقدامات لازم را در جهت بازرسی مجدد و اخذ گواهی ایمنی استاندارد بعمل آورند. 8- دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مکاتبه ای را در زمینه رعایت مصوبات کارگروه به کلیه شهرداری های سراسر استان بعمل آورد.

در پایان جلسه و بعد از تصویب مصوبات پیشنهادی دبیر جلسه مقرر گردید در هر یک از جلات کارگروه موضوع و مسائل و مشکلات استاندارد سازی یک صنعت خاص مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.  

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۱۹
. |