اخبار

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی 2000 نفری و زمین فوتبال چابهار

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی 2000 نفری و زمین فوتبال چابهار
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی 2000 نفری و زمین فوتبال چابهار

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیر کل دفتر فنی از پروژه احداث سالن ورزشی 2000 نفری و زمین فوتبال چابهار بازدید نمودند. در این بازدید ابعاد فنی پروژه توسط هیئت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و راهنمایی هایی در این زمینه به مشاور و ناظر پروژه ایلاغ گردید.

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ۰۹:۴۴
. |