اخبار

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل دفتر فنی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی چند منظوره در چابهار

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل دفتر فنی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی چند منظوره در چابهار
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل دفتر فنی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی چند منظوره در چابهار
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، به همراه مدیر کل دفتر فنی از سالن ورزشی چند منظوره چابهار بازدید و با توجه به عقب بودن پروژه از برنامه و آسیب های وارده به اسکلت و سازه پروژه با توجه به گذشت زمان ضمن ایراد تذکراتی به ذستگاههای دخیل دستور فعال شدن هر چه سریعتر پروژه را دادند.
۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ۰۹:۱۸
. |