اخبار

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری از پروژه احداث مرکز بهداشت روستای کمپ چابهار

بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری از پروژه احداث مرکز بهداشت روستای کمپ چابهار
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری از پروژه احداث خانه بهداشت روستای کمپ چابهار

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه مدیر کل محترم دفتر فنی از پروژه احداث مرکز بهداشت در روستای کمپ چابهار بازدید نمودند. در این بازدید ریاست محترم مرکز بهداشت چابهار ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت پروژه، موانع و مشکلات پروژه مربوطه را بیان و خواهان پیگیری دستگاههای مسئول در این زمینه گردید.جناب آقای دکتر کرد نیز ضمن بررسی کاستی های پروژه دستور پیگیری سریع موارد یاد شده را دادند.

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ۰۷:۱۶
. |