اخبار

جلسه مشترک در خصوص بررسی روند جذب طرح تسهیلات اشتغالزایی روستایی

جلسه مشترک در خصوص بررسی روند جذب طرح تسهیلات اشتغالزایی روستایی

جلسه مشترک با حضور سرکار خانم دکتر احمدنیا مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور و سرکار خانم اشرفی مشاور محترم معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مدیر کل محترم دفتر بانوان استانداری سرکار خانم زنگنه معاون محترم اداره کل حوزه استاندار و ریاست محترم صندوق کارآفرینی امید استان در خصوص بررسی روند جذب تسهیلات اشتغالزایی روستایی و رفع موانع در پرداخت تسهیلات مذکور بحث و بررسی شد.

بررسی طرح های تسهیلات اشتغال زایی2

بررسی طرح های تسهیلات اشتغال زایی4

بررسی طرح های تسهیلات اشتغال زایی3  

۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۴۴