اخبار

برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای استان

برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای استان
برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای زاهدان ، زابل ، خاش ، ادیمی ، علی اکبر و بنجار به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی

بر اساس وظایف مربوط به کمیسیون ماده پنج در خصوص بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و با توجه به درخواست مربوطه در این زمینه ، جلسات مربوط به کمیسیون ماده پنج شهرهای زاهدان ، زابل ، خاش ، ادیمی ، علی اکبر و بنجار به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ۱۰:۳۸