اخبار

افتتاح بیش از 500 پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر

افتتاح بیش از 500 پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر

افتتاح بیش از 500 پروژه عمرانی دهیاری های استان در دهه مبارک فجر با اعتبار بالغ بر یکصد میلیارد ریال صورت گرفت.

دهه فجر 94  

دهه فجر 94-2  

دهه فجر 94-2    

دهه فجر 94-6

دهه فجر 94-3  

دهه فجر 94-5  

پروژه های دهه فجر نیکشهر 1  

پروژه های دهه فجر نیکشهر 2  

پروژه های دهه فجر نیکشهر 3  

پروژه های دهه فجر نیکشهر 4  

پروژه های دهه فجر نیکشهر 5  

پروژه های دهه فجر نیکشهر 6  

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰