اخبار

بیست وششمین نشست ملی مدیران کل دفاترامور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور که با حضور جناب آقای دکتر کوشش تبار

بیست وششمین نشست ملی مدیران کل دفاترامور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور که با حضور جناب آقای دکتر کوشش تبار

بیست و ششمین نشست ملی مدیران کل دفاترامور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور که با حضور جناب آقای دکتر کوشش تبار معاونت محترم امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و هیئت همراه درتاریخ دوم وسوم دی ماه 94 به میزبانی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان در شهر بندر چابهار برگزار شد در روز دوم این نشست از پروژه های عمرانی ،فعالیت ها، توانمندیها و عملکرددهیاریهای ساحلی رمین٬ بریس٬ پسابندر و گواتر بازدید نمودند.

نشست چابهار6


نشست چابهار 1  


نشست چابهار2  

نشست چابهار7

نشست چابهار3  


نشست چابهار4  


نشست چابهار5  


 


 

۶ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۲۶