اخبار

جلسه بررسی روند پیشرفت تسهیلات طرح های مشارکتی در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها

جلسه بررسی روند پیشرفت تسهیلات طرح های مشارکتی در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها

جلسه بررسی روند پیشرفت تسهیلات طرح های مشارکتی در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها در تاریخ 91/9/1 در محل دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.

جلسه بررسی روند پیشرفت تسهیلات طرح های مشارکتی در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها1  

جلسه بررسی روند پیشرفت تسهیلات طرح های مشارکتی در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها2  

جلسه بررسی روند پیشرفت تسهیلات طرح های مشارکتی در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها3

۹ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۴۲