اخبار

جلسه مشترک جناب دکتر رضوی، فرماندارن شهرستان های تابعه استان و مدیران دستگاههای اجرایی با حضور استاندار محترم

جلسه مشترک جناب دکتر رضوی، فرماندارن شهرستان های تابعه استان و مدیران دستگاههای اجرایی با حضور استاندار محترم

جلسه مشترک جناب دکتر رضوی ریاست محترم دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهور با حضور استاندار محترم، فرماندارن شهرستان های تابعه استان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتیط با امور روستاها در روز شنبه مورخ 94/9/7 در محل سالن اجتماعات حوزه استاندار محترم برگزار گردید. یکی از عناوین اصلی دستور کار این جلسه طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها بود.

سفر دکتر رضوی به استان سیستان و بلوچستان  

سفر دکتر رضوی به استان سیستان و بلوچستان 2 

سفر دکتر رضوی به استان سیستان و بلوچستان 3  

سفر دکتر رضوی به استان سیستان و بلوچستان 5  

سفر دکتر رضوی به استان سیستان و بلوچستان 4

۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۴۱