اخبار

جلسه مشورتی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با مدیر بازاریابی عامل بانک توسعه تعاون استان

جلسه مشورتی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با مدیر بازاریابی عامل  بانک توسعه تعاون استان

جلسه مشورتی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با مدیر بازاریابی بانک توسعه تعاون استان در خصوص تقویت شرکت های تعاونی دهیاران از طریق اعطای تسهیلات جهت توان افزایی و اشتغالزایی شرکت های تعاونی دهیاران در تاریخ 94/8/26 برگزار شد.

جلسه بانک توسعه تعاون1  

جلسه بانک توسعه تعاون2 

جلسه بانک توسعه تعاون3

۲۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۱۳