اخبار

جلسه هم اندیشی با حضور مدیر عامل صندوق قرض الحسنه پست بانک ایران

جلسه هم اندیشی با حضور مدیر عامل صندوق قرض الحسنه پست بانک ایران

 و مدیر امور شعب پست بانک ایران استان در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به روستائیان به عنوان طرح خوشه طلایی کشاورز در تاریخ 94/8/20 برگزار شد.

جلسه هم اندیشی با حضور مدیر عامل صندوق قرض الحسنه پست بانک ایران 1 

جلسه هم اندیشی با حضور مدیر عامل صندوق قرض الحسنه پست بانک ایران 12  

جلسه هم اندیشی با حضور مدیر عامل صندوق قرض الحسنه پست بانک ایران 13

 

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۰۳