اخبار

باردید از پروژه های شهرستان زاهدان بخش کورین

باردید از پروژه های شهرستان زاهدان بخش کورین

در تاریخ 12 آبان ماه 94 از دهیاری های تابعه بخش کورین شهرستان زاهدان با حضور محترم دفتر و بخشدار محترم کورین بازدید بعمل آمد.

بازدید از شهرستان زاهدان 1  

بازدید از شهرستان زاهدان 2  

بازدید از شهرستان زاهدان 3  

بازدید از شهرستان زاهدان 5  

۱۳ آبان ۱۳۹۴ ۰۹:۳۷