اخبار

باردید از پروژه های شهرستان خاش

باردید از پروژه های شهرستان خاش

در تاریخ 10 آبان ماه 94 با حضور مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراها، فرماندار محترم و بخشداران شهرستان خاش و تنی چند از همکاران دفتر بازدید از پروژه های عمرانی دهیاری های بخشهای نوک آباد و مرکزی شهرستان خاش صورت گرفت در این بازدید کلیه مسائل و مشکلات دهیاران تابعه آن شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازدید از شهرستان خاش1 

بازدید از شهرستان خاش2  

 


بازدید از شهرستان خاش3 

بازدید از شهرستان خاش4

۱۳ آبان ۱۳۹۴ ۰۹:۱۷