اخبار

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان کنارک

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان کنارک

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان کنارک در مورخ 94/7/29 در محل سالن اجتماعات آن فرمانداری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان کنارک  

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان کنارک 2

۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۴