اخبار

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان چابهار

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان چابهار

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان چابهار در مورخ 94/7/28 در محل سالن اجتماعات آن فرمانداری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان چابهار  

کارگاه آموزشی ویژه اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان چابهار 2

 

۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۸