اخبار

توانمندیهای روستائیان استان سیستان و بلوچستان در اولین نمایشگاه توانمندی روستائیان در تهران درخشید

توانمندیهای روستائیان استان سیستان و بلوچستان در اولین نمایشگاه توانمندی روستائیان در تهران درخشید

 اولین نمایشگاه توانمندی روستاییان با شعار روستا کانون تولید و ارزش آفرینی در عرصه اقتصاد مقاومتی با هدف آشنایی بازدید کنندگان از وجود استعدادها ، قابلیت ها و پتانسیل های موجود در مناطق روستایی تاریخ 14 لغایت 17 مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

در این بخش ادارات کل مدیریت روستایی استانداری های کشور به عنوان متولیان امر در استان ها، مدیریت هماهنگی و حضور روستاهای نمونه کشوری، روستاهای توسعه یافته و روبه رشد استان ها را در نمایشگاه به عهده داشتند.

استان سیستان و بلوچستان با 125 نفر در قالب 18 غرفه جهت نمایش توانمندی روستاهای هر شهرستان، 3 سیاه چادر، 4 غرفه پخت و پز غذاهای محلی و 7 گروه موسیقی در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و در نهایت به عنوان استان برتر بین 31 استان کشور انتخاب شد. برخی از دستاورد های این نمایشگا:

آگاهی بازدید کنندگان از وجود استعدادها ،قابلیت ها و پتانسیل های موجود در مناطق روستایی و ظرفیت این مناطق در تولید در تولید محصولات متنوع بویژه در زمینه صنایع کوچک ، صنایع روستایی و صنایع دستی.

معرفی جاذبه های فرهنگی ( از قبیل آداب و رسوم ، بازی های بومی ، پوشش های محلی ، غذاها و ...) ، جاذبه های طبیعی و گردشگری، معرفی مشاهیر و استعدادهای جوان ، کارآفرینان و ... در عرصه روستایی، ایجاد ارتباط دو سویه شهرنشینان با روستائیان، برقراری ارتباط تجاری فی ما بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با ایجاد تقاضاهای جدید و شناسایی بازارهای مصرف برای خرید محصولات و تولیدات روستاپیان، قویت روحیه خودباوری و توانمندی در جامعه روستایی، در این بین با رونق تولید ، ضمن افزایش درآمد برای روستائیان به تدریج با توسعه ارتباط بین گروه های همکار ، خوشه ها و زنجیره های تولید در مناطق روستایی شکل گرفته که موجب افزایش اشتغال و کاهش هزینه های مصرف کنندگان خواهد گردید.اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان1
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان2
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان3
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان4 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان6 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان5 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان12 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان11 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان13 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان013  

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان34

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان14 
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان15 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان10 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان16 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان17  
 اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان18
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان37   

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان38

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان9 اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان0014
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان30
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان29
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان28
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان27
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان26
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان24 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان7 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان25
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان23
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان22 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان20
اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان21 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان35  

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان8 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان31 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان32 

اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان33

۲۳ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۶