اخبار

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ایمنی حمل ونقل استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ایمنی حمل ونقل استان
سومین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی حمل ونقل استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید .

به منظور بررسی وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط و عضو کارگروه تخصصی ایمنی حمل ونقل استان ، سومین جلسه این کارگروه به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید .

در این جلسه دکتر کرد ضمن تشکر از دستگاههای اجرایی در رابطه با کاهش ده درصدی تلفات جاده ای در تابستان سالجاری ، این موفقیت را مرهون تلاش های تمامی عوامل دست اندرکار دانست و خواستار جدیت و ادامه این روند شد . معاون هماهنگی امور عمرانی با اشاره به اینکه سوانح جاده ای و تلفات و خسارات ناشی از آن در کشور بسیار بالاست ، خواستار تلاش کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط برای اشاعه فرهنگ ایمنی حمل ونقل و گسترش آن برای جلوگیری وکاهش خسارات و تلفات شد .

 

۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ۰۹:۲۸