اخبار

نشست ملی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان با حضور مدیران کل دفاتر امور روستایی سراسر کشور

نشست ملی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان با حضور مدیران کل دفاتر امور روستایی سراسر کشور

نشست ملی اعضا ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه توانمندیهای روستائیان با حضور مدیران کل دفاتر امور روستایی سراسر کشور در خصوص برنامه ریزی جهت حضور فعال در برگزاری همایش روز ملی  روستا و نمایشگاه توانمندی های روستائیان در تاریخ 94/6/18 در محل سالن جلسات اجلاس سران برگزار شد.

نشست ملی اعضا ستاد برگزاری همایش1
 نشست ملی اعضا ستاد برگزاری همایش3
نشست ملی اعضا ستاد برگزاری همایش2
نشست ملی اعضا ستاد برگزاری همایش4

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۸:۴۳