اخبار

اولین جلسه ستاد روز ملی روستا با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیر کل دفتر امور روستایی و سایر مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط

اولین جلسه ستاد روز ملی روستا با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیر کل دفتر امور روستایی و سایر مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط

اولین جلسه ستاد روز ملی روستا با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیر کل دفتر امور روستایی و سایر مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با امور روستا در تاریخ 94/6/9 در خصوص برگزاری دومین همایش روز ملی روستا (14 و 15 مهرماه سال جاری) و اولین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان (14 لغایت 17 مهرماه سال جاری) در عرصه تولید و نقش آفرینی آنان در تحقق اقتصادی مقاومتی در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل شد.

جلسه ستاد روز روستا7
جلسه ستاد روز روستا6
جلسه ستاد روز روستا5
جلسه ستاد روز روستا4
جلسه ستاد روز روستا3
جلسه ستاد روز روستا2
جلسه ستاد روز روستا1

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ۰۸:۱۶