اخبار

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی  استان
جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان با حضور اعضای ذیربط برگزار گردید .

به منظور بررسی و تصویب طرح جامع شهر طیس جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان برگزار گردید . در این جلسه پس از بحث و بررسی لازم و اعلام نظر کمیته فنی کارگروه موضوع تصویب طرح جامع با پیشنهادات به تایید اعضای کارگروه رسید و برای طی مراحل قانونی به دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان ارسال گردید .

۱۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۱:۲۵