اخبار

کارگروه آب خاک و کشاورزی شهرستان های جنوبی استان

کارگروه آب خاک و کشاورزی شهرستان های جنوبی استان
کارگروه آب خاک و کشاورزی شهرستان های جنوبی استان با محوریت بررسی کم آبی منطقه و بویژه منطقه باهوکلات چابهار برگزار شد
علی اوسط هاشمی در کارگروه آب خاک و کشاورزی شهرستان های جنوبی استان که با محوریت بررسی کم آبی منطقه و بویژه منطقه باهوکلات چابهار برگزار شد، با اشاره به کمبود منابع آب و بویژه کاهش میزان بارندگی در مناطق چابهار و شهرستان سرباز و جنوب استان افزود: یکی از سیاست های اصولی در این منطقه بایستی جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت تا زمان بهبود شرایط آبی منطقه است که باید از سوی متولیان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مسوولیت های خود را در حوزه کارگروه آب و خاک و کشاورزی در شهرستان های جنوب استان به معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار تفوبض می کند، خواستار هماهنگی و همکاری کلیه مدیریت های استانی این حوزه و همچنین فرماندار و ادارات شهرستان های جنوب استان در خصوص تعیین راهبردها و برنامه های مدیریتی برای عبور از بحران کم آبی شد.

هاشمی با اشاره به اینکه سیاست توزیع آب سد پیشین و صورتجلسات آن مربوط به دو دهه است تصریح کرد: بایستی با کار کارشناسی و همچنین اولویت های تعیین الگوی کشت و نابسامانی های موجود کلیه تصمیمات مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با شرایط بحرانی تصمیمات لازم مدیریتی اتخاذ شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش های مسوولانه فرماندار شهرستان ویژه چابهار در سطح استانی و ملی و بویژه رایزنی با مدیران عالی وزارتخانه های مختلف تاکید کرد: تا مادامیکه این پیگیری ها و تلاش ها در راستای کمک به توسعه شهرستان و استان و منطقه و مطابق با سیاست های دولت ادامه داشته باشد، محدودیت فعالیت ایشان برای پیگیری و بررسی ها باز است، چراکه رفع مشکلات مردم و منطقه اساس تلاش مسوولانه را تشکیل می دهد.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: فرسایش خاک مهمترین نگرانی زیست محیطی قرن حاضر و یکی از عواملی مورد توجه در کشاورزی است زیرا عامل اصلی نابودی بسیاری از زمینهای حاصلخیز کشاورزی و تبدیل آن به مکانهای غیرقابل کشت، پدیده فرسایش خاک است.

وی از فرسایش خاک بعنوان یک هشدار و نگرانی عمده زیست محیطی یاد و خاطر نشان کرد: فرسایش خاک ازجمله نگرانی های عمده زیست محیطی قرن حاضر است که برپایه برآوردهای انجام شده براثر فرسایش خاک سالیانه چندین میلیون هکتار از زمین های کشاورزی جهان بکام نابودی کشیده شده و این خود ممکن است زمینه تاثیراتی منفی بر اقتصاد خانواده ها نیز داشته باشد.

به گفته استاندار سیستان و بلوچستان فعل وانفعالات فرسایش خاک و جایگزینی تپه های شنی بجای بسترهای حاصلخیز خاک تاسف انگیز است و این فرآیند باعث مهاجرت هزاران نفر از روستاییان به سمت شهرها می شود.
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۲