اخبار

برگزاری جلسه بررسی اراضی شهرک برق زاهدان

برگزاری جلسه بررسی اراضی شهرک برق زاهدان
به منظور بررسی مشکلات اراضی شهرک برق زاهدان جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و سایر مدیران ذیربط برگزار گردید .

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مشکلات موجود در اراضی مربوط به شهرک برق ، مقرر شد تا شرکت تعاونی برق نقشه های اصلاحی مربوط به تامین سرانه های شهرک برق را جهت اقدام بعدی به شهرداری زاهدان اعلام نماید . ضمنا شهرداری زاهدان نیز ظرف مدت یک هفته بررسی های لازم را انجام داده و نقشه ها را برای تصویب در اختیار کمیسیون ماده 5 قرار  می گیرد .

دکتر کرد با بیان اینکه طبق زمانبندی می بایست کارها انجام شود بر دقت نظر در این خصوص تاکید نمود .


جلسه  

۲۵ تیر ۱۳۹۴ ۱۷:۵۰