اخبار

برگزاری جلسه کمیته راهبردی برنامه ایمنی آب

برگزاری جلسه کمیته راهبردی برنامه ایمنی آب
اولین جلسه کمیته راهبردی برنامه ایمنی آب به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

جلسه کمیته راهبردی برنامه ایمنی آب به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار گردید . در این جلسه با بیان اینکه اگربیماریهای مرتبط با آلودگی آب در استان اتفاق بیفتد شرایط اقتصادی عرضه محصولات کشاورزی و... به کشورهای همسایه وسایر نقاط کشور دچار مشکل خواهد داشت بر ضرورت مشارکت جمعی سازمانها برای ارتقای شاخص های سلامت به ویژه آب شرب تاکید شد .

دکتر کرد معاون عمرانی استاندار گفت :باید بحث آلودگی آب وپیشگیری بیماریهای منتقله از آب را خصوصا در مرزها جدی بگیریم وبا در نظر گرفتن کاهش منابع آبی استان در زمینه اجرایی کردن سند ملی بهبود کیفیت آب شرب استان به منظور پیشگیری از بیماریها تلاش کنیم.


جلسه

۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۸:۳۹