اخبار

برگزاری جلسه شورای فنی استان

برگزاری جلسه شورای فنی استان
جلسه شورای فنی استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و سایر اعضا برگزار گردید

در این جلسه که به منظور بررسی آخرین وضعیت روند جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرای در سال 1393 برگزار گردید . مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به ارایه گزارش اقدامات انجام شده برای جذب اعتبارات عمرانی پرداختند . در ادامه دکتر کرد با بیان اینکه فرصت باقیمانده برای جذب کامل اعتبارات بسیار کم است از مدیران دستگاههای اجرایی درخواست کرد تا در روند جذب اعتبارات به صورت بهینه و کارشناسی شده تسریع شود .

در این جلسه دکتر کرد بر مکلف کردن پیمانکاران به استفاده از تولیدات استانی تاکید کرد . معاون هماهنگی امور عمرانی ضمن تاکید بر رویکرد استانداری مبنی بر حمایت از تولیدات استانی گفت : برای کمک به این تولیدکنندگان باید پیمانکاران از تولیدات با کیفیت استانی در طرحها و پروژه ها استفاده کنند .

وی خاطر نشان کرد که یکی از علل بی رغبتی پیمانکاران به استفاده از تولیدات استانی جو بد ایجاد شده برای این تولیدات از لحاظ کیفیت است که این موضوع صحت نداشته و تولیدات استان دارای استاندارد و تاییده های لازم می باشند .

ضمنا در این جلسه مقرر شد انعقاد قرارداد با پیمانکاران پروژه های جدید با شرط مکلف کردن آنان به استفاده از تولیدات استانی منوط گردد .


جلسه
جلسه

۲۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۱۵