اخبار

برگزاری کمیسیون ماده پنج زاهدان

برگزاری کمیسیون ماده پنج زاهدان

جلسه کمیسیون ماده پنج زاهدان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور انجام مطالعات و طراحی شهری میدان فلسطین برگزار و طرح موصوف تصویب گردید .

ضمنا مقرر شد تا مباحث مربوط به شورای ترافیک در این طرح لحاظ گردد .


۱۴ تیر ۱۳۹۴ ۰۸:۱۸