اخبار

برگزاری جلسات مربوط به کمیسیون مناقصات تکمیل ساختمانهای برخی از فرمانداریهای استان

برگزاری جلسات مربوط به کمیسیون مناقصات تکمیل ساختمانهای برخی از فرمانداریهای استان
جلسات مربوط به کمیسیون مناقصات تکمیل ساختمانهای فرمانداریهای هیرمند ، نیمروز ، هامون ، قصرقند ، میرجاوه ، دلگان ، مهرستان ، سیب سوران و فنوج به ریاست دکتر کرد برگزار گردید .

       جلسات مربوط به افتتاح پاکات مناقصات مربوط به تکمیل ساختمانهای فرمانداریهای هیرمند ، نیمروز ، هامون ، قصرقند ، میرجاوه ، دلگان ، مهرستان ، سیب سوران و فنوج به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی در تاریخ های 23 و 24 خرداد ماه برگزار و برندگان مناقصه ها جهت انجام اقدامات بعدی مشخص شدند .

شایان ذکر است که پروژه های مربوطه با اعتباری بالغ بر 2500 میلیون ریال اجرایی می شوند .

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۸