اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 زاهدان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 زاهدان
جلسه کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

با عنایت به اینکه جلسات کمیسیون ماده 5 وفق مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به منظور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات احتمالی آن تشکیل می شود . براین اساس جلسات کمیسیون ماده 5 شهر زاهدان جهت بررسی طراحی محور بزرگمهر زاهدان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور سایر اعضا برگزار گردید .

۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۵۰